A
APPLES & ORANGES™ — ФІНАНСИ ДЛЯ НЕФІНАНСИСТІВ

Запропонуйте людям мислити як власники бізнесу — щоб вони в майбутньому могли приймати рішення на основі тверезих ділових міркувань. Курс Apples & Oranges™ реалізує фінансову звітність завдяки простій і добре продуманій моделі компанії. Учасники формують початкову команду керівників компанії A & O Inc. — солідної фірми, у якої виникли певні серйозні проблеми. Компанія втрачає частку ринку і стикається з підвищенням вимог з боку постачальників і клієнтів. Компанії A & O Inc. потрібна нова раціональна фінансова стратегія. Команди вивчають, як відстежувати рух грошових коштів, оптимізувати використання ресурсів і вимірювати результати діяльності за балансовим звітом і звітом про прибутки і збитки. Учасники з будь-яким рівнем знань зможуть набути нових навичок або розширити вже наявний досвід:

 • читання й інтерпретації фінансових звітів;
 • виявлення критично важливих факторів, що впливають на прибутковість;
 • аналізу відносних фінансових показників і ключових показників ефективності та відповідного визначення пріоритетів.

Учасники досліджують причинно-наслідкові зв’язки, що визначають результати фінансової звітності компанії — і розвинуть витончене ділове чуття, яким керуватимуться в майбутньому, приймаючи рішення під час повсякденної роботи.

C
CAYENNE™ — УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Компанія щойно завершила великий проект, і заднім числом виявила, що він не приніс стільки цінності бізнесу, як очікувалося спочатку. Проект завершено з перевитратою бюджету і перевищенням запланованих строків, а спонсори проекту, як і кінцеві користувачі, схоже, не надто задоволені результатами. Учасникам пропонується повернутися на попередні етапи проекту, щоб з’ясувати, чи можуть вони знайти критичні точки і забезпечити кращий результат. Учасники діагностують ознаки і симптоми потенційних проблем і мінімізують їх, використовуючи обмежені ресурси. Сюжетна лінія у вільному стилі відтворює типовий випадок впровадження нової інформаційної системи для підтримки бізнесу.

Проте, проблемні питання універсальні і легко розпізнаються, наприклад:

 • ключові зацікавлені сторони не беруть участі у процесі... домагатися їх уваги чи довіряти власним судженням?
 • виявляються нові факти і подробиці... переглядати межі проекту чи дотримуватися плану?
 • проектна команда перевантажена... вживати термінових заходів чи запровадити системні зміни?
 • фактичні результати не відповідають бюджету і строкам... коригувати цифри або коригувати амбіції?

Учасники швидко розуміють, що неможливо задовольнити всіх одночасно. Мистецтво проектної роботи полягає в балансуванні потреб ключових зацікавлених сторін — спонсорів і керівного комітету, команди із реалізації проекту і кінцевих користувачів організації, щоб створити максимальну цінність для бізнесу.

D
DECISION BASE™ — СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Шість капіталомістких компаній змагаються за клієнтів на ринку з високою конкуренцією і умовами, що швидко змінюються. Учасники грають роль команди управлінців, що складається з керівників фінансової, виробничої і маркетингової функцій, а також корпоративної розвідки. Їх непростим завданням є правильне інвестування у правильний момент — й отримання необхідного повернення на інвестиції. Команди управляють змінними у сфері стратегії, операційної діяльності та фінансів, щоб забезпечити зниження витрат і проникнення на нові ринки. Перед ними постає необхідність прийняття складних інвестиційних рішень:

 • інвестувати зараз… чи пізніше?
 • діяти на всіх ринках... чи тільки на декількох?
 • вийти на ринок першим... чи серед перших послідовників?
 • будувати високопродуктивну складальну лінію... чи гнучкі цехи безперервного виробництва?
 • позичити гроші... чи спочатку заробити?
 • дотримуватися простих перевірених технологій... або прагнути до інноваційних рішень?

Команди вчаться ефективніше використовувати фінансові звіти і відносні фінансові показники як інструменти планування для підвищення продуктивності і прибутковості протягом десятирічного періоду. Працюючи разом, вони досягають глибшого розуміння комплексного характеру фінансових відносин між департаментами. Під час цього процесу вони розуміють, що потрібно, щоб діяти в одному напрямку — а також як використовувати їх нові знання і відкриття в реальному житті.

E
ENTERPRISE™ — СТРАТЕГІЯ В ДІЇ

Успіх — це рухома мета. Як надихнути всіх співробітників своєю стратегією для ринку, що швидко змінюється? У діловій грі «Enterprise™» шість компаній конкурують на динамічному ринку за одних і тих же клієнтів. Учасники грають ролі членів управлінської команди, що складається з керівників із маркетингу і продажу, розвитку і послуг, планування та реалізації, фінансів і контролю. Основним складним завданням є побудова і успішна реалізація стратегії, яка веде до виграшних результатів. Команди вирушають у бізнес-пригоду, яка обіцяє ризики і винагороди, де, щоб досягти успіху, їм доводиться постійно бути напоготові і застосовувати стратегічне мислення.

Гра «Enterprise™» спонукає учасників діяти в умовах невизначеності і балансувати короткострокові результати з довгостроковими цінностями. Командам необхідно:

 • приймати рішення про бажану позицію на ринку;
 • адресувати рекламу і комплекс заходів із продажу обраним клієнтам;
 • відповідати вимогам замовників, розробляючи привабливий і прибутковий портфель продуктів;
 • реалізувати бездоганні результати, домагаючись максимально можливого від людей і процесів;
 • відстежувати фінансові результати — як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
 • створювати потужну, стійку цінність бренду;
L
LIVON™ — МАРКЕТИНГ І КОМЕРЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Чотири роздрібні мережі жорстко конкурують за тих же клієнтів на ринку, що зростає. Найважливішим завданням є розвиток і утримання прибуткової клієнтської бази. Хто виявиться лідером ринку? Спочатку всі чотири роздрібні мережі представлені на ринку хаотично. Незабаром вони виявляють, що їх компанії не можуть пропонувати все для всіх, і що ключову важливість має конкурентне позиціонування. Яких поточних покупців їм слід утримати? На яких потенційних покупців їм треба орієнтуватися?

«Бути успішним означає будувати сильну ринкову позицію і розвивати здатність її захистити». Управлінській команді необхідно прийняти рішення про бажану ринкову позицію і зайняти її найбільш економічним чином.

Команди аналізують дослідження ринку звихідними даними, що допомагає їм приймати тактичні рішення:

 • йти у верхній ешелон ринку... чи в нижній?
 • зайняти унікальну нішу... чи атакувати володіння конкурента?
 • нарощувати потенціал заздалегідь чи дочекатися зростання попиту?
 • конкурувати за рахунок відмінності... чи за ціною?
 • захищати зайняту позицію всіма способами... чи переміститися на іншу?

Приймаючи ці рішення, команди дізнаються, що потрібно, щоб бути «глокальними» — прийняти глобальну концепцію корпоративної стратегії і забезпечити її успіх в умовах місцевого ринку.

P
PERFORMANCE™ — ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Якщо співробітники у вашій організації схильні вважати склянку наполовину порожньою, а не наполовину повною, це може стати серйозною проблемою. То як же надихнути людей бачити можливості, а не концентруватися на обмеженнях? У діловій грі «Performance™» команди з чотирьох учасників вправляються у діловому мисленні, вивчаючи практичний приклад компанії Fenix Inc., що складається з трьох розділів. Вони допомагають фірмі Fenix Inc. правильно закласти основи бізнесу, створити конкурентну перевагу і, нарешті, досягти успіху. На цьому семінарі учасники проводять паралелі зі своєю реальністю, розмірковуючи над труднощами і можливостями власної компанії.

Учасники будь-якого рівня, що представляють будь-яку функцію, можуть зібратися для конструктивного діалогу щодо широкого ряду стратегічно важливих питань, наприклад:

 • життєві цикли продуктів;
 • передові технології;
 • ефективність ланцюга поставок;
 • послуги з доданою вартістю;
 • сегментація клієнтів;
 • короткострокова і довгострокова прибутковість.
S
SALES ENDEAVOUR™ — УПРАВЛІННЯ МОЖЛИВОСТЯМИ

Ділова гра «Sales Endeavour™» допоможе вашій команді підвищити обсяги продажу, збільшити кількість укладених контрактів, скоротить час циклу, і дасть керівництву більш чітке уявлення про процес продажу в організації.

Це вражаюча комбінація торгового застосунку в реальному часі та інтерактивної навчальної симуляції, яка надає професіоналам у сфері продажу шанс методично опрацювати наявні можливості продажу зі стратегічної точки зору в захоплюючій атмосфері змагання.

Під час ділової гри учасники досліджують складні для реалізації можливості продажу, де існують чималі ризики, де можна виявити несподівані манівці, «щурячі нори», інформаторів, які працюють на конкурентів, і доводиться мати справу з організаційними змінами, підводним камінням, змінами вподобань покупців, необґрунтованими очікуваннями, жорсткою конкуренцією і невизначеними позиціями клієнтів. Іншими словами, як у реальному житті!

До кінця програми учасники повністю розроблять план продажу для одного із своїх власних потенційних клієнтів, а також отримають навички і знання, необхідні для того, щоб досягати більш високих рівнів продажу в майбутньому. Найкраща частина: цей процес можна повторювати!

Програма «Sales Endeavour™» у кінцевому підсумку заощаджує дорогоцінний час і ресурси фахівців із продажу, допомагаючи їм думати, враховуючи такі стратегічні аспекти, як покупці і конкуренція, і, таким чином, вибираючи для реалізації найбільш результативні та вигідні можливості.

T
TANGO™ — УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ

Якщо ваш бізнес — продаж знань і експертизи, цінність вашої компанії виходить далеко за межі фінансових вимірів. Ймовірно, найціннішим вашим активом є ваші співробітники, і це означає, що вам необхідно впоратися з унікальними завданнями:

 • Як залучати та утримувати справді необхідних людей у галузях, що динамічно змінюються?
 • Як домогтися максимального вкладу від ваших працівників, при цьому залишаючись «роботодавцем, якому віддають перевагу»?
 • Як домогтися, щоб ваші співробітники відповідали вашій стратегії і здатності залучати і утримувати вигідних клієнтів?

У діловій грі «Tango™» учасники розвивають навички, необхідні, щоб повною мірою задіяти свій персонал як джерело конкурентної переваги і реалізувати успішну стратегію бізнесу.

Складність цього завдання полягає в залученні і утриманні потрібних клієнтів і співробітників, щоб генерувати прибуток у короткостроковій перспективі і довгострокову цінність.

Отримавши досвід ділової гри «Tango», ваші співробітники будуть готові:

 • досягти конкурентної переваги — залучати потрібних співробітників і клієнтів;
 • стратегічно планувати проекти і підбирати для них персонал для оптимального використання його компетенцій;
 • максимізувати грошові потоки і прибутковість — щоб забезпечувати гнучкість і зростання;
 • нарощувати не просто компетенції співробітників, а унікальний виробничий досвід вашої компанії;
 • утримувати і розвивати персонал відповідно до їх цілей та стратегічної концепції діяльності вашої компанії.
M
MEDICI GAME™ — КРЕАТИВНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ

Що спільного між козиним молоком, павуками і рибальською волосінню? Музичними записами і авіалініями? Поведінкою мурах і маршрутизацією з’єднань у телекомунікаціях? Більшість із нас не запропонували б ніякої відповіді. Однак із кожної з цих на перший погляд випадкових комбінацій виникли радикальні інновації, які створили цілі нові сфери діяльності.

Учасники вирушать у захоплюючу експедицію в «Intersection» — місце, в якому зустрічаються і стикаються ідеї з різних сфер і культур, породжуючи вибухи несподіваних новаторських рішень.

Цю ділову гру створено на основі бестселера Франса Йоханссона «Ефект Медічі».

Під час семінару команди обговорять і випробують на практиці такі питання:

 • Що таке проривна інновація і як вона виникає?
 • Які умови сприяють, а які перешкоджають інновації? Чи справді ми використовуємо правильні припущення?
 • Наскільки добре ми користуємося нашими відмінностями для дослідження, знаходження і капіталізації нових можливостей для зростання?
 • Як ми цього досягнемо?

А
АДАПТИВНЕ ДІЛОВЕ МИСЛЕННЯ (CELEMI PERFORMANCE)

Для досягнення успіху безцінне позитивне, але в той же час реалістичне бачення бізнес-ситуації. Саме таким умінням оволодіють команди з 4 учасників, які візьмуть участь у Семінарі з ефективності діяльності. У три етапи вони відтворять практичний приклад компанії Fenix Inc., крок за кроком знайомлячись з основними елементами концепції ефективності, створюючи конкурентну перевагу і досягаючи успіху. Команди в результаті отримають загальну цілісну картину за ключовими елементами, що впливають на бізнес, особливу увагу приділяючи потребам клієнтів і критичним факторам, що мають вплив у складних ситуаціях.

Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити найкращий досвід перегляду. Продовжуючи перегляд, ви погоджуєтесь на збереження файлів cookie на вашому комп’ютері. Більше інформації про використання файлів cookie тут.